Uw browser is oud. Hij heeft bekende veiligheidsissues en kan niet alle mogelijkheden weergeven van deze of andere websites. Lees meer over hoe uw browser te upgraden
Toggle menu

nl

Krijg €20 van je ticket of abonnement terugbetaald!

Nog een bezoek gepland naar één van de Plopsa parken? Je krijgt nu €20 van je Plopsa-ticket of abonnement terugbetaald op je Yongo-spaarplan.

Wat is Yongo?
Video

Hoe krijg je €20* startkapitaal van Plopsa op je Yongo?
1.      Ga naar www.yongo.be
2.      Gebruik de kortingscode: PLOP18
3.      Stort minstens €10* in Yongo Moon of Yongo Star
4.      Na 30 dagen verschijnt je €20* cadeau in je Yongo Moon of Yongo Star

Voorwaarden:

* Stort minstens €10 in Yongo Moon of Yongo Star en krijg €20 van Plopsa! Er is een verzekeringstaks van 2 % van toepassing op de gestorte premies.

Yongo is een platform met de individuele levensverzekeringen Yongo Moon (tak 21), Yongo Star (tak 23) en Yongo Dreams (tak 26) van AG Insurance nv, Belgische verzekeraar. Yongo is onderworpen aan het Belgisch recht en wordt eventueel gecommercialiseerd via je makelaar.

Voor meer details raadpleeg de algemene voorwaarden en de informatiedocumenten, gratis beschikbaar op www.yongo.be. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van dit product.

Er zijn risico’s, diverse uitsluitingen en voorwaarden verbonden aan deze verzekeringen. Een voorbeeld: voor Yongo Star, de levensverzekering verbonden aan beleggingsfondsen (tak 23), is het mogelijk dat je  niet het volledige bedrag zal recupereren dat je geïnvesteerd hebt.

Al je vragen kan je in de eerste plaats stellen op het nummer 02/664 03 80 of via yongo@aginsurance.be. Alle klachten over dit product kan je bezorgen aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664 02 00 ), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.

Als de oplossing die AG Insurance voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.