Plopsa For Nature

Plopsa For Nature

Plopsa gaat groen met 7 actiepunten

Als Plopsa Group zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het milieu. Duurzaamheid staat dan ook centraal in al onze bedrijfsactiviteiten, op die manier trachten we de Plopsa-parken zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk te exploiteren. Naast de vele toekomstplannen, hebben we de voorbije jaren al heel wat stappen ondernomen om ons steentje aan de natuur bij te dragen:

Groen in de Plopsa-parken

Plopsa gaat voor duurzaam groen. Samen met boomkwekerij M. van den Oever hebben we een plan opgesteld om meer bomen aan te planten. Door de jarenlange expertise van onze partner kunnen we zo bij elke investering het park groener maken.

Warmtekrachtkoppeling

Het op aardgas werkende wwk-systeem zorgt ervoor dat er continu en tegelijkertijd warmte en elektriciteit wordt opgewekt, wat leidt tot een optimale energiebesparing en –efficiëntie. Om dit te verwezenlijken werken we samen met verwarmingsspecialist Remeha. Dankzij deze inspanningen verlagen we ons energiegebruik en verminderen we onze CO2-uitstoot met maar liefst 474 ton. Dat is gelijk aan het verbruik van maar liefst 120 Belgische gezinnen! Op die manier willen we een bijdrage leveren tot het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen tegen 2020 en 2050.

Milieuvriendelijk papier

Wij drukken ons materiaal met inkt op plantaardige basis en op 100% gerecycleerd en milieuvriendelijk papier. Dit papier draagt o.a. het FSC-label, wat betekent dat het gebruikte papier afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. De CO2 die tijdens de fabricatie van dit papier werd uitgestoten, werd gecompenseerd via de aankoop van CO2-reductiecertificaten in het kader van het bosbeschermingsproject in Kasigau Wildlife Corridor (Kenia). Dankzij dit project wordt bijna 170.000 ha bos en savanne beschermd!

Statiegeld en recyclage

We streven naar een zo min mogelijke belasting van het milieu. We zijn ervan overtuigd dat we bezoekers, mits een klein duwtje in de rug, kunnen aanzetten om samen met ons de sortering van afval te optimaliseren. We roepen hen dan ook op om de in het park aangekochte blikjes of petflesjes binnen te brengen in een van onze inzamelpunten. Na het binnenbrengen recupereert men 25 cent per stuk. Zo kunnen we het afval zelf in ontvangst nemen en bijgevolg veel zorgvuldiger sorteren en verwerken. Dit gebeurt in samenwerking met Suez.  

Openbaar vervoer

De Plopsa-parken zijn perfect bereikbaar met het openbaar vervoer, waardoor we bezoekers stimuleren om de trein, tram of bus te nemen. In samenwerking met de NMBS en De Lijn bieden we dan ook supervoordelige combitickets aan geldig voor een heen- en terugreis.

Waterzuiveringsinstallaties (WZI)

Door de blijvende groei van de site De Panne, bouwden wij eigen waterzuiveringsstations, die de organische vuilvracht, stikstof en fosfor uit het afvalwater verwijderen. Op die manier zet Plopsa volop in op waterzuivering en –kwaliteit en verkleinen we onze ecologische voetafdruk waardoor we bijdragen tot een groenere toekomst.

Zonnepanelen

Naast bovenstaande initiatieven, zijn de Plopsa-parken ook van zonnepanelen voorzien. Op die manier trachten we het milieu een handje te helpen en naar energieneutraliteit te streven.