Rolstoelen

Plopsaland is vlot toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er zijn voor hen speciale voorzieningen. Rolstoelen worden, mits tijdige reservering, gratis ter beschikking gesteld aan het onthaal. Het verdient aanbeveling uw rolstoel op voorhand te reserveren via info@plopsa.be, het aantal is immers beperkt. Als waarborg wordt een identiteitsbewijs gevraagd.