Privacyverklaring COVID-19

Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste bezoeker,

Wij zijn blij u te mogen begroeten bij uw bezoek aan ons park!

Voor uw veiligheid en om snel een infectie van COVID-19 te kunnen traceren  zijn wij verplicht uw aanwezigheid in ons park te registreren. Hoe we hiermee omgaan leggen we hierbij uit.

Wie is verantwoordelijk voor de dataverwerking:

Wij, als park, zijn verantwoordelijk voor de verzameling van de noodzakelijke gegevens waardoor wij uw aanwezigheid in het park kunnen aantonen. Als deze gegevens door de contacttracers (overheid) opgevraagd zouden worden, dan zullen we deze aan hen bezorgen en zijn zij verder verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig:

  • Uw volledige naam
  • Uw volledig actueel adres
  • Uw telefoonnummer (dit mag een vast of een mobiel nummer zijn)
  • Datum en uur van uw aankomst in het park

Juridische gronden:

Volgens de instructies van de nationale overheid (GEES), lokale overheid en de voorschriften van Plopsa, dewelke u aanvaardt, door betreding van ons park, moeten wij deze gegevens van u verkrijgen en bijhouden voor een beperkte tijd (2 weken).

We mogen deze gegevens enkel in het kader van de bestrijding van de verspreiding van de infectieziekte COVID-19 opvragen.

Deze informatie mogen en zullen wij voor geen enkel ander doel, ook niet bewerkt, aanwenden.

Aan wie kunnen we deze persoonsgegevens bezorgen?

Deze gegevens zullen enkel worden doorgegeven aan de officiële instanties die daarom zouden vragen, zij het nationaal, zij het lokaal.

Hoelang worden mijn gegevens bijgehouden?

Conform de verplichtingen van de overheid houden wij uw gegevens 14 dagen (2 weken) bij. Als de overheid zou beslissen dat de gegevens gedurende een langere of kortere termijn dienen bijgehouden worden, dan passen wij dit evident aan en zal dit dan ook van kracht zijn op uw gegevens.

Wat zal er gebeuren als ik mijn gegevens niet wil meedelen?

Zo u weigert uw gegevens aan ons mee te delen, dan zullen wij u de toegang tot het park weigeren.

Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd recht tot inzage en wijziging van uw gegevens en u kan opvragen aan wie we deze overgemaakt hebben. U kan hiervoor terecht bij onze juridische en/of HSE diensten: privacy@plopsa.be.

Wij danken u voor uw begrip en uw medewerking,
De Directie van de Plopsa-parken